Leverandør av kvalitetskjøtt siden 1872

Axel Andersen AS er en kjøttprodusent som driver med nedskjæring av kjøtt, hovedsaklig storfe og svin. Vi leverer først og fremst på Østlandsområdet, men har kunder over hele landet, fra nord til sør. Fabrikken er på hele 4300 m² og vi har ca 50 ansatte på de mange avdelingene. Helt siden starten i 1872 har vi vært kjent for godt håndverk og kvalitetskontroll.

5. generasjons familiebedrift

Axel Andersen er et navn som forplikter, og Aksel visste allerede som liten gutt at det var familieselskapet Axel Andersen AS han ville jobbe i. Han ble daglig leder for familiebedriften allerede da han var 27 år gammel og ble med det 5. generasjon Andersen til å drive Axel Andersen AS videre.

Jens Christian Andersen etablerte seg som omreisende slakter allerede i 1872 og dette representerer oppstarten på familiegeskjeften Axel Andersen AS.  I 1999 ble slakterivirksomheten avviklet og nedskjæring av kjøtt ble hovedgeskjeften. I dag driver Axel Andersen AS kun med nedskjæring av storfe og gris, og håndterer i gjennomsnitt 700-850 storfe og 500-600 gris i uka. I sesong skjæres det også lam og vi leverer blant annet førsteklasses pinnekjøtt.

I 2022 feirer vi hele 150 års jubileum, det er det ikke mange bedrifter som kan skryte av!

Les mer om historien

Tradisjonsbedrift med moderne standard

SERTIFISERINGER OG GODKJENNINGER

Produktkvalitet og mattrygghet er Axel Andersens viktigste varemerke. Gjennom validering, overvåking og verifisering, samt en risikobasert tilnærming basert på prinsippene i HACCP, sikrer vi virksomhetens overordnede målsetting om trygg mat, i samsvar med til enhver tids gjeldende lover, forskrifter og krav til næringsmiddeltrygghet.

Se vår kvalitetspolicy

Dyrevelferd står sentralt hos Axel Andersen

Hos Axel Andersen AS er vi svært opptatt av dyrevelferd og som medeier i et slakteri, har vi muligheten til å følge råvarene våre fra jord til bord. Bøndene som leverer kjøtt til oss, følger dyrene sine fra de kommer til verden og til de leveres ved portene på slakteriet. På den måten er både bonden og vi forsikret om at dyrene har fått en god behandling gjennom hele livssyklusen.

Som en del av vårt kvalitetsarbeid, gjennomfører vi revisjoner på alle trinn i verdikjeden, med alt fra gårdsbesøk hos bonden til bedriftsbesøk hos kunder som videreforedler våre produkter. Slik kan vi følge og kvalitetskontrollere alle ledd i prosessen, til det beste for mattryggheten. God produktkvalitet henger nøye sammen med hvordan dyrene har det gjennom levetiden sin.

Som vi pleier å si det, det skal være kvalitet fra bås til bord.

Les mer om våre tjenester og produkter

Nyheter
25. januar 2024

Oppdaterte sertifikater

Vi minner alle våre interessenter om at oppdaterte versjoner av utstedte sertifikater for våre godkjenninger fortløpende legges ut på vår nettside, under fanen OM> Vi vil snart legge ut oppdaterte…
Nyheter
23. november 2023

Avvikling av svineskjæring 31.12.2023

Informasjon til våre interessenter:   Råvarer av svin Det vil alltid være vår høyeste prioritet å kunne levere varer av høy kvalitet og til riktig pris, til alle våre kunder.…
Nyheter
30. juni 2023

Redegjørelse etter åpenhetsloven for perioden 01. juli 2022 – 31. mars 2023

Redegjørelsen for rapporteringsperioden 01.07.2022 - 31.03.2023 er nå tilgjengelig på våre nettsider. Redegjørelsen kan leses i sin helhet her.