Skip to main content
Nyheter

Avvikling av svineskjæring 31.12.2023

Av 23. november 2023Ingen kommentarer

Informasjon til våre interessenter:

 

Råvarer av svin

Det vil alltid være vår høyeste prioritet å kunne levere varer av høy kvalitet og til riktig pris, til alle våre kunder. Vi vet samtidig at det som totalt sett styrer markedet er tilbud og etterspørsel. Som produsent og leverandør er vi derfor avhengige av at produktene vi selger har en lønnsomhet som overstiger driftskostnadene.

Når vi ser bort fra unntaksåret 2021 så er dette dessverre ikke tilfelle for svinekjøtt, det siste halvannet året. Lavere etterspørsel i kombinasjon med stadig dårligere kalkyle har resultert i en negativ utvikling for lønnsomheten og vi nærmer oss nå et punkt der det ikke lengre er forsvarlig å produsere råvarer av gris.

Dette har ført til at vi har tatt avgjørelsen om å fase ut produkter av svin fra vårt produktsortiment. Avgjørelsen vil få virkning fra 31.12.2023.

Vi vet at dette får konsekvenser for flere av våre trofaste kunder og vi beklager at vi fra denne datoen ikke kan tilby produktene dere er avhengig av, fra vår produksjon.

Vi vil i tiden fremover spesialisere oss mer på storfeskjæringen og utvikle vårt produktsortiment, for i større grad å øke utnyttelsesgraden fra denne råvaregruppen. Vi gleder oss derfor til og med tiden kunne tilby mer spesialiserte produkter i større volum.

Vi vil også fortsette med småfeproduksjon i sesong.

 

 

Drammen 23.11.2023

 

Daglig leder,

Aksel Andersen