Skip to main content
Nyheter

Erklæring om tilslutning – interne retningslinjer og leverandørkrav

I prosessen med aktsomhetsvurderinger og fastsettelse av retningslinjer som overholder kravene i «Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven)» av 01.07.2022, har styret v/styreleder Aksel E. Andersen, den 11. januar 2023, vedtatt erklæring om tilslutning til internasjonalt anerkjente menneskerettigheter, slik de fremkommer av FN- og ILO-konvensjonene. Erklæringen fastsetter virksomhetens etiske retningslinjer og utgjør nå en sentral del av virksomhetens kvalitetspolicy.

Kvalitetspolicyen forankrer ansvarlighet for å fremme anstendige menneske og arbeidstakerrettigheter i virksomheten og hos våre samarbeidspartnere i leverandørkjeden. Retningslinjene danner grunnlaget for vårt arbeid med å nå fastsatte mål for å motvirke negative konsekvenser for menneske og arbeidstakerrettigheter, miljø, korrupsjon og bestikkelser. Disse målene vil komme frem av «Axel Andersen AS’ redegjørelse etter åpenhetsloven for perioden 01. juli 2022 – 31. mars 2023», som publiseres på vår nettside 30. juni 2023.

Vi forventer at våre samarbeidspartnere i leverandørkjeden slutter seg til de samme prinsippene ved å signere erklæring om tilslutning, eller ved å henvise til egne aktsomhetsvurderinger og etiske retningslinjer som overholder kravene til åpenhetsloven.