Skip to main content
Nyheter

Fornyet tillit fra sertifiseringsorganet

25 og 26 april var det igjen tid for sertifiseringsrevisjon. FSSC-22000 sertifikatet har ved utstedelse en varighet på 3 år og bedriften skal revideres årlig av sertifiseringsorganet for å validere at vi fortsatt overholder kravene til sertifisering.

De første årene vil det være årlige revisjoner, både planlagte og uanmeldte, men med tiden vil det bli redusert frekvens på disse, såfremt vi fortsatt overholder kravene.

Årets revisjon var en planlagt 1-års revisjon og resultatet ble at revisor anbefaler videreføring av sertifikatet. Dette er en viktig bekreftelse på at arbeidet vi har gjort og gjør med kontinuerlig forbedring, er i tråd med sertifiseringskravene og gjeldende lovgivning for trygg matproduksjon. Samtidig er fornyet tillit en forpliktelse om fortsatt fokus på å holde et nivå som til en hver tid overholder den lovpålagte styringen og fortsatt utvikling og forbedring.

På nettsiden til FSSC 22000 kan du lese mer om veien frem til sertifisering!

Vi takker for tilliten!