150 år i kjøttbransjen

I 2022 har vi 150 års jubileum. Her kan du se noen høydepunkter fra historien vår.

1872
1872: Jens Christian Andersen startet i 1872 som omreisende slakter

1872: Jens Christian Andersen starter opp som omreisende slakter, noe som var vanlig på denne tida da dyra vanligvis ble slaktet på gården. Jens Christian bodde på på Mørk gård i Lier.
I 1877 blir sønnen Axel Nikolai Andersen født. Han blir 2. generasjon av slaktere i familien Andersen og navnet hans blir senere firmanavnet Axel Andersen AS.

1913
1913:Landsmøte

1913: Landsmøte i Norges Mesterforening for Slagtere og Pølsemagere.

Her er antagelig Axel Nikolai avbildet, men det er noe usikkert hvem av disse staute karene som er han.

1916
1916: Axel Nikolai Andersen kjøper i 1916 Grønvold gård

1916: Axel Nikolai Andersen kjøper i 1916 Grønvold gård i Nedre Eikervei 49 hvor Axel Andersen AS fortsatt holder til.

1917
1917: Aksel Einar

1917: Aksel Einar Andersen, sønn av Axel Nikolai, blir født. Han blir 3. generasjon slakter i familien Andersen.
Foto ca 1980.

1930

1930-tallet: Gårdsdrift og slakterivirksomhet. Fra 1930 og helt til 1970-tallet drev Axel Andersen gårdsdrift på Langesøy i tillegg til Grønvold. I 1935 begynte han med slakting i Drammen offentlige slaktehus i Kreftingsgate.

1940
1940-45 Krigen

1940-45: Motstandskamp. Under krigen hadde Aksel Einar dyr flere steder. Dette bød på muligheter for kreativ bokføring ovenfor okkupasjonsmaktens kontroller. Dyr ble flyttet mellom gårdene Langesøy og Grønvold for å ha muligheten til å underslå dyr fra nazistenes regnskaper. Dette kom til fordel for motstandsbevegelsen, for dyr som ikke eksisterte i nazistenes regnskap ble nemlig slaktet og distribuert til «Gutta på skauen».

1945

1945:Aksel Andersen blir født. Han er far til nåværende daglig leder, Aksel Andersen.

1963
1961-63 Slakteriet bygges

1961-63:  Slakteriet bygges.

I gamle dager var antallet slakterier strengt regulert og det eksisterte allerede et slakteri i Drammen, men slakteriet til Aksel Andersen lå med datidens kommunegrenser i Skoger kommune. Aksel Einar var en fremsynt mann og bygget opp slakterivirksomheten «undercover» på dagens lokasjon. Slakteriet ble påbegynt i ca 1960, og når kommunegrensene ble flyttet i 1964 var slakteriet ferdigstilt og lå plutselig innenfor Drammens grenser. Det samme kan vi si om en rekke av utvidelsene på slakteriet. Ved flere tilfeller ble bygninger oppført inne i driftsbygninger på gården. Når den endelig tillatelsen forelå, kunne man bare rive veggene rundt og vips så var nybygget på plass.

1971

1971: Aksel E. Andersen blir født.
Aksel visste fra han var liten gutt at han ville drive familiebedriften videre og var godt kjent på slakteriet allerede før han begynte på skolen.
Aksel er 5. generasjons slakter i familien Andersen.

1973
1973- Axel Andersen AS stiftet

1973: Aksjeselskapet Axel Andersen AS ble stiftet. Aksjene ble fordelt mellom brødrene Aksel jr, Jens og Finn med hver sin andel på 20%. Far Aksel Andersen beholdt 40%. Ingen av disse er involvert i driften i dag, men som seg hør og bør i et familieselskap drives firmaet av sønnen til Aksel, også han med navnet Aksel.

1975
1975: Begynte med nedskjæring

1975: Nedskjæringsvirksomheten starter opp i det små. Slakteriets rolle ble utvidet på 70- og 80-tallet da de i tillegg til slakt også tok ansvar for nedskjæring og pakking, slik at de i større grad leverte direkte til forbruker. På 80-tallet ble det slaktet mellom 40-50 storfe og 150 gris i uka, mens det i dag omsettes mellom 800-850 storfe og 600 gris i uka.

1980
1980-tallet

1980-tallet: Bygge på! Utover på 80-tallet kom behovet for å oppgradere bygningsmassen hos Axel Andersen og det ble bygget på med nytt slakteri, garasje, kontorer og sauefjøs.

1998
5. generasjons Andersen overtar driften

1998: Aksel Andersen overtar bedriften og blir daglig leder, bare 27 år gammel. Med det blir han 5. generasjon Andersen til å drive Axel Andersen AS videre.

1999

1999: Slakterivirksomheten ble avsluttet til fordel for nedskjæring av hovedsaklig storfe og gris. Utover 1990-tallet økte skjæringen fra år til år og bygningene ble tilpasset den nye virksomheten med utvidelser av kjøl og frys, slik at videreforedling og pakking kunne skje på stedet.

2010
2010-tallet utvidelser

2010-tallet: Diverse påbygg. Med økt omsetning kommer behovet for mer plass og fra 2010 og utover ble det bygget både nytt fryseri, kjølelager, ekspedisjon og skjærehall.

2014 : Kjøper seg inn i Slakthuset Eidsmo Dullum

2014: Kjøper seg inn i Slakthuset Eidsmo Dullum. For å sikre tilgang på gode råvarer kjøpte Axel Andersen AS 50% av aksjene i Slakthuset Eidsmo Dullum. Det kommer 80-90 ferske storfeslakt herfra hver uke.

2019
2019: Hansen & Andersen

2019: Hansen & Andersen åpner med brask og bram! Butikken er et samarbeidsprosjekt mellom Axel Andersen AS og Hansens Røkeri, og Hansen & Andersen er intet mindre enn en god, gammeldags sjømat- og slakterforretning, midt i Drammen sentrum.

2021
Axel Andersen i 2022

2022: Axel Andersen AS feirer 150 års jubileum! Anlegget er nå på litt over 4.000 kvadratmeter og produserer ca 13.000 tonn kjøtt per år. Vi har ca 50 ansatte som drifter de mange avdelingene og sørger for kvalitet i alle ledd. Axel Andersen AS leverer kjøtt i hele Viken, og har kunder over hele landet, fra nord til sør.