Skip to main content
Nyheter

Oppdaterte sertifikater

Vi minner alle våre interessenter om at oppdaterte versjoner av utstedte sertifikater for våre godkjenninger fortløpende legges ut på vår nettside, under fanen OM> Vi vil snart legge ut oppdaterte…
25. januar 2024
Nyheter

Åpenhetsloven

I tråd med nye regler som trådte i kraft 1. juli 2022, om åpenhetsloven, arbeider virksomheten med aktsomhetsvurderinger og virksomhetens forpliktelser til å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter.…
16. mai 2023