Fra bås til bord gjennom fem generasjoner

Axel Andersen er en av Drammens eldste bedrifter og ble etablert allerede i 1872. Daglig leder Aksel Andersen er 5. generasjon Andersen som driver familiebedriften. Fabrikken på litt over 4.300 kvadratmeter produserer ca 13.000 tonn kjøtt per år og har ca 50 ansatte som drifter de mange avdelingene på det store anlegget. Vi leverer kjøtt i hele Viken, og har kunder over hele landet, fra nord til sør.

Vi liker å si at vi gjør alt fra bås til bord.

Fakta

Aksel Andersen AS
Org. nr. 977 069 904
Efta nr. 166

Daglig leder: Axel Andersen
Antall ansatte: ca 50
Årlig produksjon: ca 13.000 tonn

Vår kvalitetspolicy >

Næringsmiddelgodkjenning >

FSSC 22000-sertifikat >

HALAL-sertifikat >

DEBIO >

Grønt punkt >

Historien

Jens Christian Andersen startet som omreisende slakter i 1872 og reiste rundt på gårdene for å tilby tjenestene sine. I 1916 kjøpte sønnen, Axel Nikolai Andersen, Grønvold gård i Nedre Eikervei, langs idylliske Drammenselva. Da ble slakterivirksomheten stedfast og han slaktet både storfe, småfe og gris på egen eiendom. Han eide noen av dyrene selv, men majoriteten av dyr kom utenfra og disse ble gjerne transportert via toglinja. Den gang beitet slaktedyrene på jorder som omsluttet gården og de sto på bås i fjøset hans. Helt frem til 70-tallet kom det slakt og skrotter via toglinja, på åpne vogner bare tildekket av plast. Slakterivirksomheten startet opprinnelig opp på nabogården og dagens driftsbygning ble først tatt i bruk på tidlig 60-tallet.

Nedskjæringsvirksomheten startet først opp på 80-tallet og i 1999 ble slakteridriften avviklet. Virksomheten driftes i dag av Aksel Andersen, som ble daglig leder i en alder av 27 år, i 1998. Han visste allerede som liten gutt at han ville overta familiebedriften og bor i dag i sveitservillaen som ligger et lite steinkast fra anlegget.

På 80-tallet ble det slaktet mellom 40 og 50 storfe og 150 gris i uka. I dag omsettes det 700 – 850 storfe og 500 – 600 gris i uka, eller 13.000 tonn per år hvor av 10.000 tonn av dette er storfe. Hele skrotter av småfe, stykningsdeler og fileter, samt råstoff til kvernet kjøtt distribueres til kunder over hele Norge. Selv om slakterivirksomheten ble avviklet i bedriften i 1999, er lidenskapen for verdikjeden stor og Axel Andersen AS eier 50% av Slakthuset Eidsmo Dullum, i Trøndelag. I tillegg driver Andersen en delikatessebutikk som har utsalg av spesialprodukter, stykningsdeler og videreforedlet kjøtt fra egen nedskjæring.

Organisering

Bedriften har per i dag ca 50 ansatte og innleid personal fordelt på produksjon og administrasjon. Produksjonsanlegget er delt inn i flere avdelinger med mottak og nedskjæring, pakking og lagring, samt ekspedisjon og distribusjon. I tillegg er det en administrativ avdeling med daglig leder, kjøp, salg og regnskap, samt kvalitet og HMS.

På produksjonslinja for storfe er det 25 kjøttskjærere fra 7 ulike nasjoner som skjærer mellom 10 og 12 storfe hver, hver eneste dag, i tillegg til gris og annet småfe. Nedskjæringen starter klokken 03:00 om natten og lastebilene våre starter utkjøringen av ferske råvarer fra klokken 9-10 om morgenen. De siste sjåførene returnerer etter distribusjon og varelevering et sted mellom klokken 16:00 og 18:00 på ettermiddagen.

Axel Andersen leverer primært kjøtt til annen industri som lager forbrukerpakninger, men leverer også utvalgte råvarer til flere restauranter i Drammensområdet.

Åpenhetsloven

Axel Andersen omfattes av kravene til åpenhetsloven og du kan lese mer om virksomhetens arbeid med denne her.

Delikatessebutikken Hansen & Andersen

Hansen & Andersen er et samarbeidsprosjekt mellom Axel Andersen og Hansens Røkeri. Morten Sire og Aksel Andersen savnet begge et sted der det var mulig å selge sine egne ferskvarer over disk og kunne tilby kundene en god, gammeldags delikatessebutikk. Butikken åpnet i 2019 og har i løpet av kort tid skaffet seg en solid kundeflokk.

I tillegg til produkter fra Axel Andersen og Hansens Røkeri, finnes et bredt utvalg kjøtt, vilt og sjømat fra utvalgte produsenter. Her får du alt fra ferske reker til biff, og er det noe du savner kan det sannsynligvis skaffes. I tillegg selger Hansen & Andersen diverse tilbehør og kan bistå med tips om tilberedning og oppskrifter.

Butikken finner du i Øvre Torggate 18, på Bragernes. Bestilling via messenger på Facebook eller via nettsiden.