Skip to main content

1930-tallet:

1930-tallet: Gårdsdrift og slakterivirksomhet. Fra 1930 og helt til 1970-tallet drev Axel Andersen gårdsdrift på Langesøy i tillegg til Grønvold. I 1935 begynte han med slakting i Drammen offentlige slaktehus i Kreftingsgate.