Skip to main content

1940-45 Krigen

1940-45: Motstandskamp. Under krigen hadde Aksel Einar dyr flere steder. Dette bød på muligheter for kreativ bokføring ovenfor okkupasjonsmaktens kontroller. Dyr ble flyttet mellom gårdene Langesøy og Grønvold for å ha muligheten til å underslå dyr fra nazistenes regnskaper. Dette kom til fordel for motstandsbevegelsen, for dyr som ikke eksisterte i nazistenes regnskap ble nemlig slaktet og distribuert til «Gutta på skauen».