Skip to main content

1961-63 Slakteriet bygges

1961-63:  Slakteriet bygges.

I gamle dager var antallet slakterier strengt regulert og det eksisterte allerede et slakteri i Drammen, men slakteriet til Aksel Andersen lå med datidens kommunegrenser i Skoger kommune. Aksel Einar var en fremsynt mann og bygget opp slakterivirksomheten «undercover» på dagens lokasjon. Slakteriet ble påbegynt i ca 1960, og når kommunegrensene ble flyttet i 1964 var slakteriet ferdigstilt og lå plutselig innenfor Drammens grenser. Det samme kan vi si om en rekke av utvidelsene på slakteriet. Ved flere tilfeller ble bygninger oppført inne i driftsbygninger på gården. Når den endelig tillatelsen forelå, kunne man bare rive veggene rundt og vips så var nybygget på plass.