Skip to main content

1975: Begynte med nedskjæring

1975: Nedskjæringsvirksomheten starter opp i det små. Slakteriets rolle ble utvidet på 70- og 80-tallet da de i tillegg til slakt også tok ansvar for nedskjæring og pakking, slik at de i større grad leverte direkte til forbruker. På 80-tallet ble det slaktet mellom 40-50 storfe og 150 gris i uka, mens det i dag omsettes mellom 800-850 storfe og 600 gris i uka.