Skip to main content

1999: Sluttet å slakte

1999: Slakterivirksomheten ble avsluttet til fordel for nedskjæring av hovedsaklig storfe og gris. Utover 1990-tallet økte skjæringen fra år til år og bygningene ble tilpasset den nye virksomheten med utvidelser av kjøl og frys, slik at videreforedling og pakking kunne skje på stedet.