Skip to main content

2014 : Kjøper seg inn i Slakthuset Eidsmo Dullum

2014: Kjøper seg inn i Slakthuset Eidsmo Dullum. For å sikre tilgang på gode råvarer kjøpte Axel Andersen AS 50% av aksjene i Slakthuset Eidsmo Dullum. Det kommer 80-90 ferske storfeslakt herfra hver uke.