Kvalitet er vårt håndverk, mattrygghet er vårt produkt

Axel Andersen har en egen kvalitetspolicy for næringsmiddeltrygghet i virksomheten. Dette er vår forpliktelse overfor myndighetskrav og næringsmiddellovgivning, kunder og sluttforbruker, samt for virksomhetens kvalitetssystem for næringsmiddeltrygghet.

Kvalitet i alle ledd

Produktkvalitet og mattrygghet er Axel Andersens viktigste varemerke. Gjennom dynamisk tilnærming, med prosesstankegang og bevisbasert beslutningstaking i alt arbeid med kvalitetssystemet for næringsmiddeltrygghet, er det virksomhetens overordnede mål å omsette trygge næringsmidler. I tillegg arbeider vi for å kontinuerlig forbedre de direkte og indirekte prosesser som har betydning for kvaliteten og mattryggheten til våre produkter. 

Gjennom validering, overvåking og verifisering, samt gjennom en risikobasert tilnærming basert på prinsippene i HACCP, sikrer vi virksomhetens overordnede målsetting om trygg mat, i samsvar med til enhver tids gjeldende lover, forskrifter og krav til næringsmiddeltrygghet. 

Kompetanse 

Vår virksomhet etterstreber å være fremtidsrettet og faglig oppdatert, samt en arena for utvikling og kompetanseheving. Gjennom å frigi ressurser til opplæring og kurs sikrer vi at våre ansatte har riktig og god kompetanse i å utøve rutiner og praksis som samsvarer med virksomhetens kvalitetskrav, gjennom kvalitetssystem for næringsmiddeltrygghet. 

Det er virksomhetens målsetting at alle våre ansatte har god kunnskap om og ferdigheter i å utøve sin kompetanse, i henhold til prinsippene for god hygienepraksis (GHP), god fremstillingspraksis (GMP) og god produksjonspraksis (GPP). 

Våre tjenester 

Axel Andersen AS er førstemottaker av helslakt og mottar mellom 700 – 850 storfe og 500 – 600 gris hver uke. Som medeier i Slakthuset Eidsmo Dullum, med et eierskap på 50%, mottar vi leveranser fra «eget» slakteri flere ganger i uka. Ved stor etterspørsel og lite tilgang på norske råvarer, importerer vi også kjøtt fra nøye utvalgte leverandører.

Etter streng kvalitetskontroll i vårt mottak, ledet av daglig leder selv, går slakteskrottene til utbeining og nedskjæring, til et bredt utvalg stykningsdeler. Det produseres i tillegg ca. 120 tonn storfesortering og 20 – 25 tonn svinesortering i uka.

Det er to skjærehaller i virksomheten med to skjærelinjer for storfe og en skjærelinje for gris. I tillegg til skjærehaller består produksjonen av en kverneavdeling og en pakkeavdeling med tilhørende lager for emballerte produkter. I ekspedisjonen gjennomføres sluttkontroll og den siste kvalitetskontrollen av alle produkter klare til distribusjon.
Produktene fra produksjonen går hovedsakelig til videreforedlingsindustri og engros, men vi forsyner også butikkjeder og lokale restauranter.

Spesialprodukter:
I tillegg til konvensjonelle råvarer leverer Axel Andersen spesialprodukter som økologiske råvarer, bi-produkter og Halal.
I sesong skjæres det også lam og vi leverer førsteklasses pinnekjøtt og røkt svinekam.

Distribusjon

Produktene fra Axel Andersen distribueres bredt til hele landet og fra vår egen storbilpark distribuerer vi på Østlandet, fra Larvik i sør til Brummundal i nord, inklusive Fredrikstad og Hønefoss. Daglig har vi også en bil i Drammen og to biler i Oslo.

Bilparken består av:

  • 2 Scania 370, kl. 2
  • 1 Mercedes Atego
  • 1 Mercedes Sprinter
  • 1 Mercedes Vito