Skip to main content
Nyheter

Uanmeldt revisjon – Fornyet tillit!

I februar 2024 hadde vi uanmeldt revisjon med KIWA AS, vårt sertifiseringsorgan, og det er en glede å meddele til alle våre interessenter at vi igjen har fått fornyet tillit og at vi fortsatt oppfyller kravene til FSSC 22000-sertifisering.

Vi fortsetter fokuset på kontinuerlig forbedring i virksomheten og jobber systematisk frem mot re-sertifisering etter versjon 6.0 i 2025. Oppdatert sertifikat etter revisjonen i februar publiseres på vår nettside når dette utstedes fra Finland.

Ved spørsmål angående vår sertifisering, kontakt vår kvalitetsavdeling på kvalitet@axelandersen.no.